สิทธิประโยชน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4”

ครม. มีมติอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ เสนอ และขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปสิ้นสุดเดือน ต.ค. 65 จากเดิมที่ต้องสิ้นสุดในเดือน พ.ค. สำหรับมาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองให้มากขึ้น

สิทธิประโยชน์ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4”
สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน )

สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว
• รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป
• รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

เปิดไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
• เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 27 มิ.ย.65
• จองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65
• เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.65 (เปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65)
• เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายในวันที่ 23 ต.ค.65
• เดินทางวันสุดท้ายในวันที่ 31 ต.ค.65
• เปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย วันที่ 5 พ.ย.65

ผู้ใช้สิทธิ์เดิม
ทั้งนี้ประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัhttp://xn--q3c.com/ อยู่แล้วเดิมและเคยใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ทุกคนจะต้องเข้าไปยอมรับและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใหม่ เพื่อยืนยันตัวตนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จากนั้นจึงจะสามารถเริ่มจองใช้สิทธิได้ต่อเนื่องต่อไปได้ โดยเมื่อรวมกันแล้วใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกิน10 สิทธิต่อคน

ผู้ใช้สิทธิ์ใหม่
ส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ถ้าจะใช้สิทธิต้องเริ่มจากการลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัhttp://xn--q3c.com/ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.65 จากนั้นจึงจะสามารถใช้สิทธิผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ระยะเวลา 15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 65
• สำหรับให้หน่วยงานจัดงานสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง
• สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรองให้หักรายจ่ายเป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ
• หักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงาน ออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในประเทศ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง 

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :