แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดื อน แม้ว่ าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูงก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้  
2.ตั้ง “ศูนย์รับแจ้งเหตุ  ทรมาน-อุ้มหาย” ที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานอัยการสูงสุด 113 แห่งทั่วประเทศ 
3.โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   กรณีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่โครงการกำหนด 
4.กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน  ตอน โพสต์ -แชร์ไม่คิด มีความผิดตามกฎหมาย 
5.ประกันสังคม  เตือนผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพ แอบอ้าง  ชื่อเลขาธิการ สปส.  หลอกขอข้อมูลอัปเดตผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ปลอม 
6.ข่าวดี !  ครม.เห็นชอบ “ผ้าขาวม้า” ขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติภายในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ต่อจากโขน นวดไทย โนรา
สงกรานต์ และต้มยำกุ้ง
7.เลี่ยงอันตรายจากฟอร์มาลิน ในอาหารทะเล 
8.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชวนประชาชนมอบความรักให้ครอบครัว เพื่ อน คนรัก ออกก าลังกายที่ชอบ ส่งผลให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี  และสุขภาพที่ดี แนะปฏิบัติสุขบัญญัติ รักใครให้ชวนออกกำาลังกายต้านโรค  

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge10-2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar