ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.ครม. ไฟเขียว! ผู้ประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK ให้ลูกจ้าง นำมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า 
2.สปสช. ขอความร่วมมือ ปชช. กลุ่มเสี่ยงที่รับ ATK แล้ว ให้รีบตรวจและรายงานผลผ่านแอปฯ เป๋าตัง 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.ปภ. แนะประชาชน “วิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย”
4.กระทรวงยุติธรรม เตือนประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยปรับสูงสุด ๒ หมื่นบาท 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.ประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge38-2564.pdf |


คะแนนโหวต :