กาฬสินธุ์ วันนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 3 ราย

 (1 พ.ค.64) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 เมษายน 2564 ในจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ผู้ป่วยเดิม 67 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 70 ราย เสียชีวิต 1 ราย และหายป่วยวันนี้ 1 ราย รวมหายป่วยสะสม 14 ราย   สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย รายที่ 68-70 โดยรายที่ 68 เป็นเพศหญิง อายุ 42 ปีอาชีพพนักงานขาย ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ ซอยโคกเวียงพัฒนา ซอยคิงส์อพาร์ทเมนท์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีประวัติเดินทางมาจากพื้นทึ่ควบคุมสูงสุด จังหวัดพิจิตร รายที่ 69 เพศชาย อายุ 18 ปี อาชีพค้าขาย และรายที่ 70 เพศชาย อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง ทั้ง 2 ราย ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำแภอยางตลาด มีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ได้ทำการสอบสวนโรคและดูแลอย่างใกล้ชิด            

อย่างไรก็ตาม จังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ

 

 

 

........................  ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :