ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ งดให้บริการกรณีมาร้องเรียนด้วยตนเอง แต่ยังคงให้บริการในช่องทางอื่นๆ

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาฬสินธุ์จึงงดให้บริการกรณีประชาชนเดินทางมาร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

        โดยให้ประชาชนเลือกใช้บริการผ่านช่องทางที่เหลือ ประกอบด้วย ไปรษณีย์ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 , สายด่วน 1567 , โทรศัพท์หมายเลข 043-816927 , E-mail:damrongtham1567kalasin@gmail.com และ Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

.....................  สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :