รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์รับมือมวลน้ำ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมวางแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับมือมวลน้ำในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยันสถานการณ์น้ำกาฬสินธุ์ไม่ซ้ำรอยปี 54 พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ทางการเกษตร

            (9 ต.ค. 64) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ที่วัดลำชีศรีวนาราม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่ไหลจากจังหวัดชัยภูมิ โดยไหลลงมาตามลำน้ำชี ผ่านจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ก่อนจะเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไทนาน 9 กรมวิชาการเกษตร พร้อมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจชาวบ้านในตำบลลำชี 

            ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน เกิดจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกหนักใน จังหวัดชัยภูมิ และเกิดอุทกภัยขึ้น โดย จังหวัดชัยภูมิเป็นต้นน้ำของแม่น้ำชี ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำชี และไหลลงมาที่จังหวัดขอนแก่น จนน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของขอนแก่น และขณะนี้มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องลงมาถึงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามแล้ว คาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลลงมาสู่พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในอีก 2-3 วันนี้ได้เตรียมพร้อมในการรับมวลน้ำดังกล่าว โดยมีพนังกั้นน้ำลำชี ความยาวประมาณ 53 กม. สำหรับป้องกันน้ำท่วม ซึ่งบางจุดยังมีจุดต่ำจึงได้มีการเตรียมพร้อมด้วยการเสริมพนังกั้นน้ำชั่วคราว ถุงทราย ป้องกันน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่บางส่วนที่อยู่นอกเขตพนัง เช่น บ้านท่าแห่ บ้านโนนชัย ตำบลฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย และบ้านด่านใต้ บ้านเหล่าอ้อย ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วน ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังอำเภอที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวัง แจ้งเตือนประชาชน และขนย้ายสิ่งของเก็บขึ้นที่สูงไว้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องแล้ว

            นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ให้พี่น้องเกษตรกร ประชาชนมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำปีนี้จะไม่ซ้ำรอยปี 2554 เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีพื้นที่รับน้ำแก้มลิง ตลอดจนมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

 

................................... นาย อาทิตย์ เทศธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :