ขอเชิญชมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง  ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี ๒๕๖๗

นายรุจติศักดิ์  รังสี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในงาน "มหกรรม โปงลาง แพรรา และงานกาชด จังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี ๒๕๓๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัดติยราชนารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง  ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  ในระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๖๗  ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   จึงขอเชิญร่วมให้กำลังใจและรับชมการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่เข้าร่วมประกวดในแต่ละวันดังนี้  
ประเภท ข มัธยมศึกษา
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  วงโปงลางพุทไธศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ,วงโปงลางทายาทอีสาน โรงเรียนบ้านหนองแซง อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป วงโปงลางกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ,วงโปงลางโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  วงโปงลางเพชรชื่นชม โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  , วงโปงลางอนุกูลนารี โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเภท ก ประชาชนทั่วไป
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  วงโปงลางวรราชวิทยา  โรงเรียนวรราชวิทยา  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ,วงโปงลางศิลป์สังข์ใน โรงเรียนราศีไศล อำเภอราษีใศล จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  วงโปงลางโฮมฮัก  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ , วงโปงลางสินธุ์พระยาชัย วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  วงโปงลางธรรมานุรักษ์สามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ,  วงโปงลางฮ้อยฮวมศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม 


……………………….
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag